Luftë e madhe në Ministrinë e Infrastrukturës: Njerëzit e Palit refuzojnë kërkesën e Abdixhikut dhe Kurtit për të anuluar një tender 110 milionë eurosh

Është siguruar një opinion ligjor të Zyrës së Kryeministrit, me kërkesë të Ministrisë së Infrastrukturës, për të anuluar tenderin e rrugës Prishtinë – Gjilan, për shkak të shkeljeve të shumta, por këtij opinioni nuk po i binden njerëzit e administratës së kaluar

Ndërrimi i pushtetit ka shkaktuar një luftë të madhe në njërin nga dikasteret e Qeverisë së Kosovës.

Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit është bërë arenë e një ballafaqimi mes qeverisë së kaluar dhe të resë.

Njerëzit e ministrit të kaluar të Infrastrukturës, Pal Lekaj, nuk po e dëgjojnë shefin e ri të këtij dikasteri qeveritar, Lumir Abdixhiku, e as kryeministrin e ri të vendit, Albin Kurti.

Kërkesa e Abdixhikut dhe Kurtit, për të anuluar një tender me vlerë prej 110 milionë eurosh, është refuzuar nga individë të administratës së kaluar.

Ata nuk po e përfillin një opinion ligjor të Zyrës së Kryeministrit, me kërkesë të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Ambientit, për të anuluar tenderin e rrugës Prishtinë – Gjilan, për shkak të shkeljeve të shumta./GazetaExpress

Sipas këtij opinioni ligjor, “Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit nuk ka të zotuar buxhetin për Projektin ‘Ndërtimi i Autoudhës A7.1 Kryqëzimi në disnivel A6 A7.1 (Banullë) – Dheu i Bardhë, pjesa Udhëkryqyi Bresallc – Dheu i Bardhë; Nga Stacioni 26+875.00 – stac.51+573’, siç parashihet me legjislacionin përkatës për financat publike”.

“Rrjedhimisht”, thuhet në këtë opinion ligjor nga Zyra e Kryeministrit, “asnjë procedurë e prokurimit publik nuk mund të fillojë përderisa nuk janë siguruar fondet, si dhe asnjë obligim kontraktual nuk mund të ndodhë”.

Opinioni ligjor rekomandon që “Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit të bëjë anulimin e menjëhershëm të shpalljes së tenderit… në pajtim me legjislacionin në fuqi”.

Por, Betim Reçica, sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Ambientit, në një letër që u ka dërguar ministrit Abdixhiku dhe kryeministrit Kurti, ka thënë se “ky projekt ka buxhet të aprovuar dhe të gjitha kërkesat ligjore që lidhen me nenin 36.par.1 për LMFPP, si dhe kërkesat e Nenit 9 të Ligjit të Prokurimit Publik janë përmbushur para njoftimit për inicimin e aktivitetit të prokurimit”.

Reçica ka bashkëngjitur disa prova shkresore, për të mbështetur refuzimin e tij ndaj kërkesës së parashtruar nga ministri dhe kryeministri.

Ai ka shkruar në fund se “në situata të tilla, kur aktiviteti i prokurimit është në përputhje të plotë me Ligjin e Prokurimit Publik dhe Ligjin mbi Financat Publike në asnjë rrethanë nuk mund të cenohet ligji me anulim të pabazë për ndonjë aktivitet, sepse në situata të tilla buxheti i Republikës së Kosovës mund të cenohet seriozisht”.

Mbetet të shihet se si do të reagojnë ministri Abdixhiku dhe kryeministri Kurti pas përgjigjes negative nga sekretari i përgjithshëm i MIA’s.